Giới Thiệu

iuHoa.com sinh ra với ý tưởng sẽ là một góc nhỏ chia sẻ kiến thức trồng, chăm sóc và thưởng hoa một cách đúng điệu. Nơi lan tỏa niềm đam mê, tình yêu với hoa.

Sứ mệnh website là trở thành:

một nơi tham khảo hữu ích thực sự cho cộng đồng “iu” hoa Việt nam

Thoạt đầu website iuHoa.com được xậy dựng từ gốc là tên miền quochoavietnam.com.vn với mục đích bình chọn một loại hoa làm quốc hoa của Việt Nam. Sự kiện được tham gia bởi đông người dân trên cả nước thông qua bình chọn online.

Sau khi sự kiện kết thúc website được duy trì thêm một thời gian nữa rồi bỏ không. Trước tình hình này và là một người yêu hoa tôi đã mua lại để phát triển.

Hiện nay có rất nhiều website viết về các loài hoa nhưng chỉ mơ hồ với mục đích bán giống hoặc chỉ là góc nhìn thiếu sót của vài bạn có lòng tốt chia sẻ. Điều đó dẫn đến người mới rất khó làm theo các hướng dẫn, hiểu rõ đặc tính của loài hoa đó. Nhiều khi dẫn tới trồng không theo ý.

Hy vọng bạn sẽ yêu thích blog này như yêu Hoa